سامانه قرعه کشی باشگاه مصرف کنندگان بزودی راه اندازی خواهد شد...